Toán Lớp 12: Cho phương trình log 4 x 2 – 4 x + 4 + log 16 x + 4 2 – m = 0 . Tìm tất cả c&aacu

Toán Lớp 12: Cho phương trình log 4 x 2 – 4 x + 4 + log 16 x + 4 2 – m = 0 . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt. A. m   <   2   log 2 3 B. m   >   – 2   log 2 3   m C. m ∈ ∅ D. 2   log 2 3   <   m   < 2   log 2 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ