Toán Lớp 12: Cho mặt cầu S : x − 1 2 + y 2 + z − 2 2 = 9 . Tìm các điểm M ,  

Toán Lớp 12: Cho mặt cầu S : x − 1 2 + y 2 + z − 2 2 = 9 . Tìm các điểm M ,   N ∈ S sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là lớn nhất, khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (P) là nhỏ nhất, với P : x − 2 y + 2 z + 7 = 0 . A. M 2 ; 2 ; 0 ,  N 0 ; − 2 ; 4 B. M 2 ; − 2 ; 4 ,  N 0 ; 2 ; 0 C. M 3 ; − 2 ; 1 ,  N 0 ; − 2 ; 4 D. M 2 ; 2 ; 0 ,  N 0 ; 2 ; 0, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ