Toán Lớp 12: Cho hàm số  f x có đạo hàm cấp hai trên đoạn  0 ; 1 đồng thời thỏa mãn các điều kiện f ‘ 0 = – 1 , f ‘ x

Toán Lớp 12: Cho hàm số  f x có đạo hàm cấp hai trên đoạn  0 ; 1 đồng thời thỏa mãn các điều kiện f ‘ 0 = – 1 , f ‘ x < 0  và f ‘ x 2 = f ‘ ‘ x , ∀ x ∈ 0 ; 1 . Giá trị f 0 – f 1  thuộc khoảng     A.  1 ; 2                    B.   – 1 ; 0                C.    0 ; 1                D.   – 2 ; – 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ