Toán Lớp 12: Cho hàm số bậc hai y = f x và hàm số bậc ba y = g x có đồ thị như hình vẽ. Diện tích phần gạch chéo được tính bằng cô

Toán Lớp 12: Cho hàm số bậc hai y = f x và hàm số bậc ba y = g x có đồ thị như hình vẽ. Diện tích phần gạch chéo được tính bằng công thức nào sau đây?      A.  S = ∫ – 3 – 1 f x – g x d x + ∫ – 1 2 g x – f x d x             B.  S = ∫ – 3 2 f x – g x d x                                             C.  S = ∫ – 3 – 1 g x – f x d x + ∫ – 1 2 f x – g x d x            D.  S = ∫ – 3 – 1 g x – f x d x + ∫ – 1 2 g x – f x d x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ