Toán Lớp 12: Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Chọn kết luận đúng: A. Nếu f ‘ x ≤

Toán Lớp 12: Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Chọn kết luận đúng: A. Nếu f ‘ x ≤ 0 , ∀ x ∈ a ; b thì f (x) nghịch biến trên (a;b) B. Nếu f ‘ x < 0 , ∀ x ∈ a ; b thì f (x) nghịch biến trên (a;b) C. Nếu f ‘ x = 0 , ∀ x ∈ a ; b thì f x = 0 trên (a;b) D. Nếu f ‘ x ≤ 0 , ∀ x ∈ a ; b thì f (x) không đổi trên (a;b), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ