Toán Lớp 12: Cho cấp số cộng ( Un) với U3 bằng 2 và U4 bằng 6. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng..

Toán Lớp 12: Cho cấp số cộng ( Un) với U3 bằng 2 và U4 bằng 6. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng.., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ