Toán Lớp 12: Cho cấp số cộng (u n ) có số hạng đầu u 1 = – 1 và u 4 = 2. Công sai d bằng A. 3 B. -3 C. 5 D. 2

Toán Lớp 12: Cho cấp số cộng (u n ) có số hạng đầu u 1 = – 1 và u 4 = 2. Công sai d bằng A. 3 B. -3 C. 5 D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ