Toán Lớp 12: Biết rằng ∫ 1 a ln x d x = 1 + 2 a , a > 1 . Khẳng định nào dưới đây là khẳng địn

Toán Lớp 12: Biết rằng ∫ 1 a ln x d x = 1 + 2 a , a > 1 . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? A. a ∈ 11 ; 14 B. a ∈ 18 ; 21 C. a ∈ 1 ; 4 D. a ∈ 6 ; 9, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ