Toán Lớp 12: Biết M(1;-6) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = 2 x 3 + b x 2 + c x + 1. T&igr

Toán Lớp 12: Biết M(1;-6) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = 2 x 3 + b x 2 + c x + 1. Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số đó. A. N ( − 2 ; 11 ) . B. N ( 2 ; 21 ) . C. N ( − 2 ; 21 ) . D. N ( 2 ; 6 ) ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ