Toán Lớp 11: Tính tổng (S ) gồm tất cả các giá trị m để hàm số f ( x ) = x 2 + x , x < 1 2 , x = 1 m 2 x

Toán Lớp 11: Tính tổng (S ) gồm tất cả các giá trị m để hàm số f ( x ) = x 2 + x , x < 1 2 , x = 1 m 2 x + 1 , x > 1 liên tục tại x = 1   . A.      S = – 1 B.       S = 0 C.       S = 1 D.      S = 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ