Toán Lớp 11: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 + 2 x 2 – 1 tại điểm có tung độ tiếp điểm bằng

Toán Lớp 11: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 4 + 2 x 2 – 1 tại điểm có tung độ tiếp điểm bằng 2 là: A. y = 8x-6; y = -8x-6 B. y = 8x-6; y = -8x+6 C. y = 8x-8; y = -8x+8 D. y = 40x-57, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ