Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng (Un) với U1 = 3 và d = -3 . Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng

Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng (Un) với U1 = 3 và d = -3 . Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Cho cấp số cộng (Un) với U1 = 3 và d = -3 . Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ