Toán Lớp 10: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? A.   cot(π − α) = cot(π + α) B.    cot(  − α) = tan(π + α) C.    cot(π + α) = cot(−

Toán Lớp 10: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? A.   cot(π − α) = cot(π + α) B.    cot(  − α) = tan(π + α) C.    cot(π + α) = cot(−α) D.   cot(π + α) = cot(  − α), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ