Toán Lớp 10: Nêu khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của mỗi hàm số sau: a) y = 5x 2 + 4x – 1; b) y = – 2x 2 +

Toán Lớp 10: Nêu khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của mỗi hàm số sau: a) y = 5x 2 + 4x – 1; b) y = – 2x 2 + 8x + 6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ