Toán Lớp 10: Đường tròn (C): x 2 + y 2 – 4x – 2y – 20 = 0 có tâm I và bán kính R l&agrave

Toán Lớp 10: Đường tròn (C): x 2 + y 2 – 4x – 2y – 20 = 0 có tâm I và bán kính R là: A. I(-2;-1), R = 25 B. I(2;1), R = 25 C. I(-2;-1), R = 5 D. I(2;1), R = 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ