Toán Lớp 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là &hell

Toán Lớp 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là … Số liền trước của 70 là … Số liền trước của 100 là …, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ