Tin học Lớp 9: Tệp dự án âm thanh (*.aup) của Audacity có thể chứa bao nhiêu rãnh âm thanh? (A) 1.    (B) 3 (C) 10.    (D) Không hạn chế.

Tin học Lớp 9: Tệp dự án âm thanh (*.aup) của Audacity có thể chứa bao nhiêu rãnh âm thanh? (A) 1.    (B) 3 (C) 10.    (D) Không hạn chế., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ