Tin học Lớp 9: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì

Tin học Lớp 9: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây: A . Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng B . Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu C . Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử D . Tất cả các lợi ích trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ