Tin học Lớp 9: Điền các cụm từ thích hợp (nhanh, đồng thời, sản phẩm đa phương tiện, đầy đủ, thành phần của đa phương tiện, kết hợp) vào chỗ trống (..

Tin học Lớp 9: Điền các cụm từ thích hợp (nhanh, đồng thời, sản phẩm đa phương tiện, đầy đủ, thành phần của đa phương tiện, kết hợp) vào chỗ trống (…) trong các câu dưới đây để có phát biểu đúng. a) Đa phương tiện là sự ……………………… thông tin từ nhiều dạng khác nhau và được thể hiện một cách …………………………… b) Các ……………………….. ………………………………. có thể gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim và các hành động. c) Đa phương tiện giúp hiểu thông tin một cách ………….và ………………. hơn. d) Các ……………………………………………. được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tệp hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ