Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính giá trị của biểu thức: D = 2(a+b) (Với a, b là 2 số nguyên được nhập v&agrave

Tin học Lớp 8: Viết chương trình tính giá trị của biểu thức: D = 2(a+b) (Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím.), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ