Tin học Lớp 8: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: A . program BaiTap3; B . uses crt; C. var x1: byte; D .

Tin học Lớp 8: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai: A . program BaiTap3; B . uses crt; C. var x1: byte; D . const pi:=3.14;, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ