Tin học Lớp 8: Môi trường lập trình gồm:    A. chương trình soạn thảo    B. chương trình dịch    C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…

Tin học Lớp 8: Môi trường lập trình gồm:    A. chương trình soạn thảo    B. chương trình dịch    C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…    D. Cả A, B và C, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ