Tin học Lớp 8: Cho biết đoạn chương trình Pascal sau đây chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? S:=0; n:=0; whi

Tin học Lớp 8: Cho biết đoạn chương trình Pascal sau đây chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? S:=0; n:=0; while S<10 do begin n:= n+1; S:= s+n end; A . 3 B . 4 C . 5 D. 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ