Tin học Lớp 8: Các khai báo biến mảng sau đây trong pascal đúng hay sai ? a) var x : array [10,13] of integer; b) var x : array [5… 13] of real; c)

Tin học Lớp 8: Các khai báo biến mảng sau đây trong pascal đúng hay sai ? a) var x : array [10,13] of integer; b) var x : array [5… 13] of real; c) var x: array [3.4…8] of real; d) var x: array [4..10] of integer; Câu 2: Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? Var Diem_so : array[1..n] of real; Câu 3: Viết chương trình tính tổng T. T = 1+2+3+….. +n với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ