Tin học Lớp 7: Ô A1 của trang tính có số 2.534; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì

Tin học Lớp 7: Ô A1 của trang tính có số 2.534; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là: A . 2.53 B . 2.54 C . 2.5340 D . 2.530, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ