Tin học Lớp 7: Hãy biến đổi công thức toán học sau sang công thức của chương trinh bảng tính Excel Công thức toán học                  Công thức Exc

Tin học Lớp 7: Hãy biến đổi công thức toán học sau sang công thức của chương trinh bảng tính Excel Công thức toán học                  Công thức Excel 100:2+5   24-22.2   [(52.2-4)+4]:2   5%+25%   (10+3).(2.10-1), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tin học Lớp 7: Hãy biến đổi công thức toán học sau sang công thức của chương trinh bảng tính Excel Công thức toán học                  Công thức Exc”

 1. Công thức toán học                  Công thức Excel
  100:2+5                                             =100/2+5
   
  24-22.2                                               =24-22*2
   
  [(52.2-4)+4]:2                                     =((52*2-4)+4)/2
   
  5%+25%                                             =0.05+0.25
   
  (10+3).(2.10-1)                                    =(10+3)*(2*10-1)
   

 2. Công thức toán học                  Công thức Excel
  100:2+5                                             =100/2+5
   
  24-22.2                                               =24-22*2
   
  [(52.2-4)+4]:2                                     =((52*2-4)+4)/2
   
  5%+25%                                             =0.05+0.25
   
  (10+3).(2.10-1)                                    =(10+3)*(2*10-1)
   

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ