Tin học Lớp 7: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về hệ điều hành, thuộc về phần mềm ứng dụng? A. Phải được cài đặt thì

Tin học Lớp 7: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về hệ điều hành, thuộc về phần mềm ứng dụng? A. Phải được cài đặt thì máy tính mới có thể hoạt động được. B. Cài đặt vào máy tính khi có nhu cầu sử dụng. C. Trực tiếp quản lí, điều khiển thiết bị phần cứng. D. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành. G. Chạy trong môi trường của hệ điều hành. H. Tự động chạy khi bật máy tính. I. Khởi động theo lệnh của người sử dụng. K. Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện công việc trên máy tính., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 7: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về hệ điều hành, thuộc về phần mềm ứng dụng? A. Phải được cài đặt thì”

 1. – Đặc điểm thuộc về hệ điều hành, phần mềm ứng dụng:
      A. Phải được cài đặt thì máy tính mới có thể hoạt động được.
      C. Trực tiếp quản lí, điều khiển thiết bị phần cứng.
      E. Tạo môi trường để chạy phần mềm ứng dụng.
      H. Tự động chạy khi bật máy tính.
      I. Khởi động theo lệnh của người sử dụng.
  – Đặc điểm thuộc về phần mềm ứng dụng:
      B. Cài đặt vào máy tính khi có nhu cầu sử dụng.
      D. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành.
      G. Chạy trong môi trường của hệ điều hành.
      K. Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện công việc trên máy tính.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ