Tin học Lớp 6: Thông thường trang văn bản được trình bày theo các dạng nào A. Dạng trang đứng B. Dạng trang nằ

Tin học Lớp 6: Thông thường trang văn bản được trình bày theo các dạng nào A. Dạng trang đứng B. Dạng trang nằm ngang C. Dạng trang nằm nghiêng D. Cả a và b đều đúng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ