Tin học Lớp 5: Hãy sắp xếp các thao tác đúng thứ tự để tạo thư mục mới: A) Chọn lệnh File → New → Folder;

Tin học Lớp 5: Hãy sắp xếp các thao tác đúng thứ tự để tạo thư mục mới: A) Chọn lệnh File → New → Folder; B) Mở cửa sổ My Computer; C) Nháy lên tên ổ đĩa hoặc thư mục chứa thư mục mới., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ