Tin học Lớp 12: Chọn phát biểu đúng về khóa chính: A. Mỗi bảng có nhiều khóa, các khóa đ&oac

Tin học Lớp 12: Chọn phát biểu đúng về khóa chính: A. Mỗi bảng có nhiều khóa, các khóa đó được gọi là khóa chính B. Khóa chính là khóa có một thuộc tính C. Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống D. Các bảng liên kết với nhau phải có khóa chính giống nhau, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ