Tin học Lớp 12: Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Lưu biên bản hệ thống cũng là cách để bảo

Tin học Lớp 12: Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Lưu biên bản hệ thống cũng là cách để bảo mật thông tin B. Thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo vệ mật khẩu C. Thông tin thường được lưu trữ dưới dạng mã hóa để giảm khả năng rò rỉ D. Hệ QT CSDL không cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ