Tin học Lớp 11: Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết: A. Var f1. f2 : Text; B. Var f1 ; f2 : Text; C. Var f1 ,

Tin học Lớp 11: Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết: A. Var f1. f2 : Text; B. Var f1 ; f2 : Text; C. Var f1 , f2 : Text; D. Var f1 : f2 : Text;, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ