Tin học Lớp 11: Cho tệp “BAITAP.TXT” chứa hai số nguyên dương a,b lần lượt là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật.Hãy viết chương trình đọc từ tệp tr

Tin học Lớp 11: Cho tệp “BAITAP.TXT” chứa hai số nguyên dương a,b lần lượt là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật.Hãy viết chương trình đọc từ tệp trên độ dài hai cạnh,tính chu vi của hình chữ nhật và in kết quả được tính ra màn hình, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ