Tin học Lớp 11: Cho đoạn chương trình sau: s := copy(‘123456789’, 1, 3); write(s); Kết quả in ra màn h&igra

Tin học Lớp 11: Cho đoạn chương trình sau: s := copy(‘123456789’, 1, 3); write(s); Kết quả in ra màn hình là: A. ‘123’ B. 123 C. ‘3’ D. 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ