Tin học Lớp 11: Biểu thức ((35 mod 9) div 4) có kết quả là mấy? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Tin học Lớp 11: Biểu thức ((35 mod 9) div 4) có kết quả là mấy? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ