Tin học Lớp 10: Theo em hệ điều hành nào được sử dụng miễn phí trong các hệ điều hành dưới đây? A. MS-DOS B. WINDOWS XP C. LINUX (UBUNTU) D. Tấ

Tin học Lớp 10: Theo em hệ điều hành nào được sử dụng miễn phí trong các hệ điều hành dưới đây? A. MS-DOS B. WINDOWS XP C. LINUX (UBUNTU) D. Tất cả ý trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ