Tin học Lớp 10: Hệ điều hành WINDOWS 2000 là hệ điều hành A. Đơn nhiệm một người dùng B. Giao tiếp tự do. C. Đ

Tin học Lớp 10: Hệ điều hành WINDOWS 2000 là hệ điều hành A. Đơn nhiệm một người dùng B. Giao tiếp tự do. C. Đa nhiệm một người dùng D. Đa nhiệm nhiều người dùng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ