Tin học Lớp 10: Cho N và dãy số a1,….,an. Hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có gi&aacu

Tin học Lớp 10: Cho N và dãy số a1,….,an. Hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 9? a)Xác định bài toán. (1đ) b)Biểu diễn thuật toán bằng liệt kê hoặc sơ đồ khối.(1đ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ