Tin học Lớp 10: Cách nào sau đây dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động) A. Start→Turn off&rar

Tin học Lớp 10: Cách nào sau đây dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động) A. Start→Turn off→Stand By B. Start→Turn off→Hibernate C. Start→Turn off→Turn off D. Start→Turn off→Restart, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ