Tin học Lớp 10: Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản A. (Mặt trời nh&oci

Tin học Lớp 10: Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản A. (Mặt trời nhô lên phía đông . Một ngày bắt đầu !) B. (Mặt trời nhô lên phía đông.Một ngày bắt đầu!) C. (Mặt trời nhô lên phía đông. Một ngày bắt đầu!) D. (Mặt trời nhô lên phía đông .Một ngày bắt đầu !), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ