Tiếng Việt Lớp 5: Một thợ may cứ 15 phút may xong 2 túi vải . Hỏi trong 1 ca 8 giờ, trừ đi 30 phút thì sẽ ra, người đó may được bao nhiêu túi vải

Tiếng Việt Lớp 5: Một thợ may cứ 15 phút may xong 2 túi vải . Hỏi trong 1 ca 8 giờ, trừ đi 30 phút thì sẽ ra, người đó may được bao nhiêu túi vải, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ