Tiếng Việt Lớp 5: Đặt một câu với từ đi mang nghĩa gốc một câu với từ đi mang nghĩa chuyển

Tiếng Việt Lớp 5: Đặt một câu với từ đi mang nghĩa gốc một câu với từ đi mang nghĩa chuyển, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ