Tiếng Việt Lớp 4: "Tiết trời đã về cuối năm. Trên cành lê giữa đám lá xanh mơn mởn, mấy bông hoa trắng xóa điểm lác đác ". Câu này gồm.: A. Một

Tiếng Việt Lớp 4: "Tiết trời đã về cuối năm. Trên cành lê giữa đám lá xanh mơn mởn, mấy bông hoa trắng xóa điểm lác đác ". Câu này gồm.: A. Một danh từ,hai động từ,ba tính từ B.năm danh từ, hai động từ,ba tính từ C.ba danh từ,hai động từ,ba tính từ D.năm danh từ,ba động từ,bốn tính từ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ