Tiếng Việt Lớp 4: Cho các danh từ sau: giáo viên, vườn hoa, cây tre, mùa xuân, trường học. Em hãy đặt câu theo kiểu câu Ai là gì? có chứa câc từ trên

Tiếng Việt Lớp 4: Cho các danh từ sau: giáo viên, vườn hoa, cây tre, mùa xuân, trường học. Em hãy đặt câu theo kiểu câu Ai là gì? có chứa câc từ trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ