Tiếng Việt Lớp 4: Bài 1 : Hãy sắp các từ sau đây vào 3 nhóm: Đánh từ, động từ, tính từ Vui vui , học hành , chăm chỉ , viết , buôn bán , học sinh , Việt

Tiếng Việt Lớp 4: Bài 1 : Hãy sắp các từ sau đây vào 3 nhóm: Đánh từ, động từ, tính từ Vui vui , học hành , chăm chỉ , viết , buôn bán , học sinh , Việt Nam , bàn ghế , bút chì , đọc , ăn uống, đi đứng , thước kẻ , nghe giảng , bạc phếnh , siêng năng , lễ phép , giúp đỡ , Hải Dương , ông bà , đức độ , kính trọng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ