Tiếng Việt Lớp 3: Một trại nuôi ong thu hoạch được 1342 lít mật ong. Người ta đổ mật ong vào các bình , mỗi bình 4 lít. Cần ít nhất bao nhiêu chiếc bình

Tiếng Việt Lớp 3: Một trại nuôi ong thu hoạch được 1342 lít mật ong. Người ta đổ mật ong vào các bình , mỗi bình 4 lít. Cần ít nhất bao nhiêu chiếc bình để đựng hết số mật ong đó, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ