Tiếng Anh Lớp 9: Rewrite the sentence so that the meaning doesn’t change. “Where does Mai live?” He asked me ………&

Tiếng Anh Lớp 9: Rewrite the sentence so that the meaning doesn’t change. “Where does Mai live?” He asked me ……………… A . where Mai live B . where does Mai live C . where Mai lived D . where did Mai live, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ