Tiếng Anh Lớp 9: Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. Tourists can enjoy fresh seafood that is raised in

Tiếng Anh Lớp 9: Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. Tourists can enjoy fresh seafood that is raised in the bay. A . True B . False, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ