Tiếng Anh Lớp 9: Mark letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the given one. Ms. Jane took a taxi but she was late

Tiếng Anh Lớp 9: Mark letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the given one. Ms. Jane took a taxi but she was late for the international workshop.    A. Ms. Jane was late for the international workshop though she took a taxi.    B. Despite of taking a taxi, Ms. Jane was late for the international workshop.    C. Even though she took a taxi but Ms. Jane was late for the international workshop.    D. Ms. Jane was late for the international workshop although taking a taxi., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ