Tiếng Anh Lớp 9: In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ………….. A. an energy –saving bulb B

Tiếng Anh Lớp 9: In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ………….. A. an energy –saving bulb B. an energy – save bulb C. a saving energy bulb D. A save- energy bulb, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ